En grönare värld

Econova knyter samman kunder i lokala kretslopp. Vi omhändertar restprodukter där de uppstår, återvinner och omvandlar dem till nya produkter. Det är vårt bidrag till en grönare värld!